Sprzęt i aplikacje w sieci

Śledź swoje zasoby IT bez agentów

Codima Toolbox to narzędzie do eksploracji sieci, które automatycznie tworzy bazę danych zasobów sprzętu i oprogramowania w Twojej sieci, aby pomóc Ci śledzić wszystkie zasoby IT w jednym miejscu. Aby wykorzystać audyt sieciowy, Codima Toolbox ma najlepszy w swojej klasie system filtrowania i analizy, który jest dostępny za jednym kliknięciem. Niezwykle elastyczne i łatwe do zrozumienia, bez ograniczeń dotyczących typów pól, w tym pola niestandardowe traktowane tak samo jak pola standardowe, w przeciwieństwie do innych rozwiązań.

Potrzeba widoku sieci i zasobów z poziomu organizacji

Jednym z najbardziej czasochłonnych zadań każdego informatyka jest aktualizowanie wszystkich zasobów sieciowych. Korzystając z Codima Toolbox, nie będziesz już musiał ręcznie zbierać informacji o każdym zasobie sieciowym. Toolbox to jedna architektura w jednym skalowalnym produkcie, pozwalająca przedsiębiorstwom każdej wielkości na wyeliminowanie tych żmudnych prac. Po zakończeniu eksploracji sieci (Network Discovery) otrzymujesz dokładny widok korporacyjny inwentaryzacji IT, składający się ze wszystkich urządzeń sieciowych wraz z całym oprogramowaniem, który jest tworzony automatycznie.

Zarządzanie urządzeniami

Codima Toolbox ma możliwość zarządzania urządzeniami wszystkich typów. Discovery Engine zbiera informacje ze wszystkich zasobów sieciowych, które odpowiadają na ping, urządzeń takich jak komputery PC, drukarki, serwery, przełączniki, routery, zapory itp. Toolbox wykorzystuje metody gromadzenia informacji, w tym SNMP, WMS, CSP, EDP, Alcatel Interswitch Discovery Protocol , LLDP, zapytania SIP i NetBIOS.

Kategoryzacja urządzeń sieciowych

Codima Toolbox pomaga kategoryzować urządzenia sieciowe w Twojej infrastrukturze. Możesz kategoryzować swoje urządzenia sieciowe według następujących kryteriów: typ urządzenia, nazwa urządzenia, adres IP, dostawca, lokalizacja (może być tak dokładna, jak dokładna pozycja w stojaku na sprzęt) i wiele innych. Możesz nawet tworzyć niestandardowe pola, które działają dokładnie w taki sam sposób, jak pola predefiniowane, co pozwala uruchamiać niezwykle szczegółowe filtry.
Różne zakładki umożliwiają eksplorację interfejsów, poprawek, zainstalowanego oprogramowania, stanu antywirusa oraz uruchomionych procesów i usług.

Śledź swoje zasoby IT

Codima Toolbox pokazuje obszerną listę szczegółów urządzeń sieciowych pobranych z Discovery Engine przy użyciu SNMP i/lub WMI. Aspekt ITIL produktu umożliwia użytkownikowi dodanie wielu dodatkowych szczegółów, takich jak szczegółowa lokalizacja, szczegóły handlowe lub zmodyfikowanie szczegółów z silnika Discovery, co pozwala skutecznie śledzić zasoby IT.
Inne zakładki na urządzeniu umożliwiają eksplorację interfejsów, poprawek, zainstalowanego oprogramowania, stanu antywirusa oraz uruchomionych procesów i usług.

Analiza i podsumowanie informacji o zasobach sieciowych

Ważną cechą jest możliwość ręcznego wyboru zasobów sieciowych lub za pomocą filtrów, a następnie podsumowania, np. liczby urządzeń w pasującym pomieszczeniu lub ceny zakupu na Producenta lub Dostawcę. Pojedyncze kliknięcie otwiera funkcję analizy.
Poniżej znajduje się przykład wykresu kołowego utworzonego za pomocą Codima Toolbox. Wszystkie wykresy tworzone przez Toolbox są dynamiczne, więc najechanie kursorem na segmenty wykresów dostarczy dodatkowych informacji. Masz również duży wybór typów wykresów do wyboru, co pozwala znaleźć wykres pasujący do Twojej sytuacji. Wszystkie wykresy mają możliwość eksportu do formatu PDF, a także opcję drukowania.

Filtrowanie bazy danych zasobów sieciowych

Biorąc pod uwagę ogromną liczbę szczegółów gromadzonych przez system, ważne jest, aby mieć skuteczny sposób wybierania zestawów zasobów sieciowych spełniających określone kryteria, takie jak na przykład Lokalizacja lub Dostawca. Dzięki Codima Toolbox filtrowanie bazy danych zasobów sieciowych pozwala zawęzić wyszukiwanie w bardzo efektywny sposób.

Obsługa pól niestandardowych

Codima Toolbox dostarcza szeroką gamę predefiniowanych pól, dokładnie 32, takich jak Lokalizacja, Handel i Konserwacja, jednak Toolbox obsługuje również do 30 pól niestandardowych. Te dodatkowe pola zachowują się dokładnie tak samo, jak wbudowane pola standardowe, bez żadnych ograniczeń.

Codima Toolbox jest rozwiązaniem dla Ciebie