Mapy w Visio

Udokumentuj swoją sieć

Mapy w Visio używają standardowego pakietu dokumentacji Microsoft Visio. Visio to bardzo elastyczny pakiet do rysowania, który doskonale nadaje się do dokumentowania prostych lub złożonych topologii sieci. Każda eksploracja sieci tworzy mapy Visio, które można przeglądać z Codima Toolbox za pomocą funkcji pobierania Visio. Użytkownik będzie miał pełne możliwości edytowania programu Visio, jeśli na komputerze Discovery zostanie zainstalowana kopia programu Visio.

Wizualizuj swoją sieć

Codima Toolbox pozwala dokumentować infrastrukturę IT i wizualizować sieć, umożliwiając pobieranie plików Visio bezpośrednio poprzedzając wykrywanie sieci. Mapy programu Visio przedstawiają relacje istniejące między urządzeniami w Twojej sieci, na przykład używane do zarządzania maszynami wirtualnymi, punktami dostępu bezprzewodowego i telefonami IP. Codima Toolbox wykorzystuje inteligentne metody pozyskiwania informacji o połączeniach i topologii do użycia w każdej sytuacji. Niezależnie od tego, czy Twoja sieć jest przewodowa, bezprzewodowa, wirtualna, czy też jest połączeniem wszystkich trzech, Toolbox automatycznie generuje mapy Visio, które pozwalają zobaczyć wszystko w Twojej sieci.

Nigdy więcej nie twórz map sieci ręcznie

Dzięki Codima Toolbox nigdy nie ma potrzeby ręcznego tworzenia map sieci, a Twoje mapy Visio są zawsze aktualne z najnowszymi wynikami eksploracji. Codima Toolbox automatycznie generuje Mapę Visio w połączeniu z eksploracją sieci, o ile Microsoft Visio jest zainstalowany na tym samym komputerze, na którym działa eksploracja Twojej sieci, wtedy każdy, kto ma dostęp do interfejsu internetowego, może pobrać Mapy Visio.

Mapy aktualizowane automatycznie

Codima Toolbox automatycznie organizuje wszystkie urządzenia na mapie Visio przy użyciu algorytmów układu mapy Visio, aby rozmieścić wszystkie urządzenia sieciowe w logiczny sposób. Możesz także zreorganizować mapy do swoich potrzeb w Microsoft Visio. Korzystając z funkcji harmonogramu eksploracji programu Toolbox, możesz mieć pewność, że wszystkie mapy programu Visio są zawsze aktualne w Twojej sieci.

Dokumentowanie infrastruktury sieciowej

Mapy Visio to doskonały sposób na prezentację i udokumentowanie infrastruktury sieciowej. Pamiętaj, że bez względu na to, gdzie na świecie się znajdujesz, o ile masz połączenie z Internetem, możesz pobrać swoje mapy programu Visio, aby je wyświetlać i edytować.
Visio jest produktem Windows, a nie produktem sieciowym i jest standardowym w branży narzędziem do dokumentacji. Poniżej znajduje się kilka map Visio utworzonych po wykryciu sieci Codima Toolbox.

Codima Toolbox jest rozwiązaniem dla Ciebie